2002 – Nyhedsbrev maj

NYHEDSBREV NR. 3 • MAJ 2002

 

KÆRE MEDLEM

Efter et veloverstået landsmøde den 20. april kan Borgerlønsbevægelsen se tilbage på en måneds ganske uvant opmærksomhed i forbindelse med udgivelsen af antologien Oprør fra bredden – fra velfærdsstat til borgerløn.

Det Radikale Venstre følte sig kaldet til at advare mod bogen og borgerlønnen i et stort indlæg i Politiken på selve udgivelsesdagen med den manende titel: »Fri os fra flere oprør«. Borgerlønsbevægelsens kasserer og undertegnede gav de radikale svar på tiltale i efterfølgende indlæg, og også Information, Politiken, Jyllands-Posten og Weekendavisen anmeldte bogen, der fik en henholdsvis meget positiv, noget forbeholden, noget patroniserende og kategorisk afvisende omtale. Endvidere blev det til interviews og debatter i DR2s Deadline, Kanal Københavns »Dialog«, P1s »Indblik«, P1s »Samfundstanker«, P1s »Poul Friis«, og i Radio 2s »Det gode liv«.

Det kan altså godt lade sig gøre at få begrebet borgerløn tilbage i den politiske debat, selv om der naturligvis er en lang vej, til det bliver blot perifert placeret på den politiske dagsorden. Oprør fra bredden præsenterer sammen med ikke mindst Erik Christensens Borgerløn – fortællinger om en politisk idé imidlertid vigtige fundamenter og argumenter for den de videre bestræbelser herpå.

Debatindlæg m.m. er offentliggjort på Borgerlønsbevægelsens hjemmeside – måske både antologien og debatten kan inspirere medlemmer og andre borgerlønsinteresserede.

Rune Engelbreth Larsen
Formand for Borgerlønsbevægelsen

BORGERLØNSBEVÆGELSEN STARTER LOKALGRUPPE I ÅRHUS AMT

Nyvalgt medlem af Borgerlønsbevægelsens bestyrelse, Birgit Bräuner, er initiativtager til Borgerlønsbevægelsens nye lokalgruppe i Århus Amt. Alle medlemmer (såvel som sympatisører og nysgerrige) er inviteret til det første møde, hvor vi skal drøfte lokalgruppens kommende aktiviteter:

Tid: Mandag den 3. juni, kl. 19.00-21.00
Sted: Indvandrerradioen, Frederiksgade 22, 2. sal, 8000 Århus C.

Indvandrerradioen har lokaler ca. 20 meter fra Busgaden, hvor talrige busser holder, så det skulle være let at finde og let at komme derhen.

OPRØR FRA BREDDEN

Antologien Oprør fra bredden – fra velfærdsstat til borgerløn udkom den 18. april på forlaget Tiderne Skifter og kan købes gennem Borgerlønsbevægelsens sekretariat: 138 sider, 168,- kr. inkl. forsendelse.

Pressen skrev bl.a.:

»Alle indvendinger til trods fortjener borgerløn at blive i den offentlige debat som den gennemgribende reform, der måske alligevel bør kunne lade sig gøre. Som bidrag til at holde utopien i live er bogen velkommen.« (Information)

»Bogen ‘Oprør fra bredden’ starter, hvor universitetsrapporter slutter. Med krads og vidtgående kritik rettet mod verdens skæve gang.« (Politiken)

»Det er svært at se essaysamlingens berettigelse som realpolitiske hensigtserklæring. Men som en fantasifuld åndelig rejse til eventyrland er den ganske tankevækkende.« (Jyllands-Posten)

Fyldige uddrag af boganmeldelserne og en lang række debatindlæg i forbindelse med udgivelsen er offentliggjort på Borgerlønsbevægelsens hjemmeside.

BORGERLØNSBEVÆGELSENS BESTYRELSE

På landsmødet den 20. april blev valgt følgende valgt til bestyrelsen:

Rune Engelbreth Larsen (formand), Rundhøj Allé 59, st.tv., 8270 Højbjerg, tlf.: 28 33 78 19.
Søren Kæstel (næstformand), Slagelsesvej 93, Kalundborg, tlf.: 59 56 51 01.
Per Sørensen (kasserer), Skovparken 420, 7190 Billund, tlf.: 75 33 86 89.
Henning Jakobsen (sekretær), Københovedvej 12, Københoved, 6630 Rødding, tlf.: 74 84 73 06.
Leon Bjervig, Ringparken 26 7500 Holstebro, tlf.: 97 40 53 05.
Anne Bjørnskov, Nødkær Allé 69 1. , 8270 Højbjerg, tlf.: 35 36 21 26.
Birgit Bräuner, Hjortshøj Møllevej 182, 8530 Hjortshøj, tlf.: 86 22 73 70.
Erik Christensen, Kronosvej 59, 9210 Ålborg SØ, tlf.: 98 14 51 12.
Peter Ebbesen, Otto Benzonsvej 23, 2tv 8210 Århus V, tlf.: 86 16 01 69.
Finn Ganslev, Rugtoften 74, 6630 Rødding, tlf.: 74 84 87 46.
Jørg Gaugler, Villavej 2, 5580 Nørre Aaby, tlf.: 64 42 32 03.
Peter Mølgård Nielsen, Dannebrogsg.39B, 5.t.v. 1660 København V, tlf.: 33 25 49 42.