2003 – Nyhedsbrev december

NYHEDSBREV NR 2003/3 • December 2003

 

KÆRE MEDLEM

Efteråret har desværre ikke givet os så meget vind i sejlene, som vi havde håbet.

Vi har endnu en gang måttet sande, at det er vanskeligt at vække interesse for vore tanker, hvilket helt konkret har medført, at oplysningsforbundene har måttet aflyse de annoncerede 3 arrangementer på grund af manglende tilslutning. En medvirkende årsag kan naturligvis være, at billetprisen har været ansat til mellem 60 og 100 kr., hvilket de fleste nok vil betragte som dyrt, i betragtning af, at mange lignende aktiviteter på biblioteker typisk er gratis.

Når der har været lejlighed til at holde foredrag f.eks. på højskoler, har der faktisk været megen sangbund for borgerlønstanken.

Studiekreds om konkrete samfundsutopier og borgerløn:
Som nævnt i forrige nyhedsbrev, er det lykkedes at få etableret en studiekreds om konkrete samfundsutopier og borgerløn under Nordisk sommeruniversitet.

Denne kreds er åben og alle der har lyst til at deltage aktivt i kredsens arbejde er meget velkommen. Den første vintersession afholdes 6-8 februar nær Uppsala. Hovedtemaet for denne session er Arbetskrav eller aktivitetsfrihet (mellem frihet och tvång). Se www.nsuweb.net under krets 3 for mere information herom.

Nordisk netværk:
Vi arbejder på at etablere et nordisk netværk for borgerløn, så vi kan trække på flere ressourcer og flere forskellige erfaringer og indfaldsvinkler, på det faglige såvel som foreningsarbejdet for at fremme borgerlønssagen. Således har vi har allerede et godt samarbejde mellem Sverige og Danmark omkring Øresundsregionen. Vi har i år holdt 2 regionale møder og herudover deltaget i yderligere møder på tværs. Men vi har også lovende forbindelser til Norge, hvor vi på landsmødet i 2002 i København havde besøg af Trine Skei Grande fra midterpartiet Norsk Venstre, der er for borgerløn. Også Finland, hvor vi har en enkelt kontakt, men som arbejder ganske meget med borgerløn håber vi at få med i samarbejdet for alvor.

Med udgangspunkt i kredsens arbejde og de regionale netværk prøver vi at skabe basis for, at mange af vores medlemmer og nye medlemmer kan deltage, enten på nordisk eller mere regionalt plan med at opsamle erfaringer med sociale utopier og konkrete samfundsutopier, byggende på borgerløn eller andre elementer som kan virke supplerende i forhold hertil. Vi vil derfor også i Danmark søge at etablere regionale kreds samarbejder i det omfang der er basis herfor. Foreløbig er der altså en Øresundskreds, som holder møder i Lund og København på skift. Sidst i København den 22-23. november med temaer som borgerlønnens mulige implikationer for køns og børnepolitik. Vækst, finansieringsmodeller, alternativ levevis, deltagerindkomst – borgerløn, skole.

Øresundskredsen er åben både for folk der kun ønsker at deltage i kredsens regionale møder, såvel som folk der også er med i den nordiske kreds. Ligeså er man naturligvis meget velkommen til at deltage, hvis man bor udenfor regionen. Således kommer en ganske pæn del af kredsens foreløbige medlemmer ”udefra”.

Nærmere oplysninger følger senere. Interesserede kan allerede nu bede om at blive sat på kredsens mailingliste, ved henvendelse til peter@borgerloen.dk [NB: emailadressen er kke længere aktiv].

Debatforum: Vi har oprettet et nyt debatforum for borgerløn på internettet på adressen:

http://dk.groups.yahoo.com/group/borgerloen/ . Lad os høre nogle meninger og synspunkter! [NB: gruppen er ikke længere aktiv. Der henvises til Facebookgruppen BIEN Danmark – borgerløn, basisindkomst]

Bog-projekt

Erik Christensen er ved at lægge sidste hånd på en bog om Modsigelser/absurditeter i velfærdsstaten med følgendebidrag:

 • Erik Christensen: Udviklingstendenser i velfærdsstatens modsigelser
 • Rune Engelbreth Larsen: Samfundsforbedrende lediggang?
 • Jørgen Elm Larsen: Den danske aktiveringspolitik
 • Erling Frederiksen: Aktivering som trussel og løntrykkeri
 • Morten Ejrnæs: Starthjælp – en absurd forsørgelsesydelse
 • Finn Gemynthe: Didriks dyd “Den der sover synder ikke
 • Lise Ehlers: Modediagnoser
 • Nanna Mik-Meyer: Fra person til papir. Diagnosticering af klienter på amtslige revalideringscentre
 • Nina v. Hielmcrone: Retssikkerhed og masseforvaltning på det sociale område
 • Karsten Lieberkind: Vandring med Thoreau
 • Peter Mølgaard Nielsen: Behov og samfund
 • Anders Ejrnæs: Borgerarbejde – en løsning på velfærdssamfundets paradokser
 • Helge Hvid: En samfundsmæssig ”klippekortmodel”
 • Medlemmer af Borgerlønsbevægelsen: Forslag til en grundlovsreform
 • Jørn Loftager: Den liberale velfærdsstat under pres
 • Peter Nielsen: Den samfundsøkonomiske konsensus
 • Jens Lind: Det frie valg og arbejdsløshedsforsikringen – en dårlig cocktail?
 • Erik Christensen: Modsigelsen mellem de gode liberale ideer – og den danske velfærds-virkelighed

Bogen forventes at udkomme på forlaget Frydenlund i løbet af foråret.

Vedlagt Indbydelse til Årsmøde, samt kopi af det nuværende idegrundlag samt bestyrelsens forslag til et revideret.

Bestyrelsen udgøres pr. dato af:

Søren Kæstel (formand), Slagelsesvej 93, Kalundborg, tlf.: 59 56 51 01
Birgit Bräuner,(næstfrmd) Hjortshøj Møllevej 182, 8530 Hjortshøj, tlf.: 86 22 73 70
Henning Jakobsen (sekretær), Københovedvej 12, 6630 Rødding,tlf.: 74 84 73 06
Per Sørensen (kasserer), Skovparken 420, 7190 Billund, tlf.: 75 33 86 89
Anne Bjørnskov, Nødkær Allé 69 1., 8270 Højbjerg, tlf.: 35 36 21 26
Erik Christensen, Kronosvej 59, 9210 Ålborg SØ, tlf.: 98 14 51 12
Jørg Gaugler, Villavej 2, 5580 Nørre Aaby, tlf.: 64 42 32 03
Peter Mølgård Nielsen, Dannebrogsg.39B, 5.t.v. 1660 København V, tlf.: 33 25 49 42
Tina Frederiksen Bøgehegnet 105, 3.tv., 2670 Greve, tlf.43 61 24 43
Karsten Lieberkind, Hesselhøj 24, 3210 Vejby, tlf. 48 71 18 95

Hilsen og glædelig jul

BORGERLØNSBEVÆGELSEN