2007 – Nyhedsbrev september

Nyhedsbrev

Vi minder om bevægelsens workshop ved med Danmarks Sociale Forums arrangement SOCIAL FORUM 07

lørdag den 29. september fra kl. 19.30.

i lokale D2 i beboerhuset i KULTURSTALDENE, VED ONKEL DANNYS PLADS på Vesterbro, København:

 

Retten til basisindkomst

På trods af indkomstoverførsler på over 230 mia. kr. årligt har vi stadigvæk sociale problemer. Den socialpolitiske debat forekommer visionsløs. Retten til basisindkomst ville være et tiltrængt paradigmeskift.

Oplægsholdere:
Erik Christensen, lektor ved Aalborg Universitet
Per Sørensen, cand. merc.

Vi håber naturligvis, at de af vore medlemmer, der har mulighed for det, vil hjælpe med at få lokalet fyldt.

Et par nyheder fra borgerlønsfronten:

1. Vores NSU basisindkomst bog har fået en fin anmeldelse i et svensk-sproget finsk tidsskrift Ny Tid af Jan Otto Andersson

2. Erik Christensen og Karsten Lieberkind har udarbejdet en engelsk omtale af bogen

til det næste BIEN News Flash.

3. Erik Christensen har haft kontakt med Jan Otto Andersson fra Finland. Han kan

fortælle, at der efter den nye regerings dannelse med De Grønnes deltagelse personificeret ved arbejdsminister Tarja Cronberg, som har været i Danmark i mange år, er nedsat en komite med formålet at lave en gennemgribende revision af socialsystemet.

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/11747/index.htx

Ansporende og retfærdig socialsikring til alle.

Regeringen nedsatte en kommission, som skal reformere den sociale tryghed.

Regeringen tager allerede fra begyndelsen af sin periode hul på den totalreform

af den sociale tryghed som er indskrevet i regeringsgrundlaget.

Statsrådet nedsatte den 14.6 en kommission som skal forberede reformen.

Dr. polit. Markku Lehto udpegedes til formand for kommissionen, medens understatssekretær Martti Hetemäki fra finansministeriet udnævntes til viceformand.

Det er et udvalg, som vil tages basisindkomsttanken op. Som medlem af

udvalget er den tidligere grønne sundhedsminister i Finland Osmo

Soininvaara, som har været meget aktiv i BIEN sammenhænge.

4. To forskere i Norge har skrevet en interessant artikel om befolkningens holdning til basisindkomst i Norge. Den er overraskende positiv. Hvad de imidlertid hæfter sig ved, er at tilslutningen er mere begrænset, når de bliver spurgt om den så også skal gælde flygtninge og indvandrere. Interesserede kan få tilsendt artiklen ved henvendelse til sekretariatet.

5. Gunna Starck, Erik Christensen og Per Sørensen deltager i den i sidste medlemsbrev omtalte konference i Oxford: TOWARDS A BASIC INCOME SOCIETY”
26-27. oktober.

Venlig hilsen

BORGERLØNSBEVÆGELSEN