2008 – Nyhedsbrev september

Nyhedsbrev:

Lad mig begynde med nogle personlige oplevelser, som for mig har accentueret det uforståelige ved, at interessen for idéen om borgerløn (basisindkomst) må betegnes som ikke-eksisterende her i landet.

Jeg havde i forbindelse med et kursus på Brandbjerg Højskole lejlighed til at redegøre for tankerne om borgerløn for et par hundrede medlemmer af BUPL og oplevede en helt overvældende positiv indstilling til tanken, noget jeg faktisk også har kunnet glæde mig over ved min tidligere foredragsvirksomhed.

Når man følger med i den offentlige debat, kan man da også konstatere, at flere af de problemer, der kommer op til debat, har deres rod i de nuværende systemer for fordeling af overførselsindkomster, problemer som indførelse af en ubetinget basisindkomst ville løse:

Forfattere, skuespillere og andre kunstnere (Ole Grünbaum) peger på umuligheden af at forene kunstnerisk arbejde med kravet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for at modtage bistandshjælp.

Bistandsmodtagere er dårligt motiverede til at tage lavtlønnet beskæftigelse, fordi modregningsreglerne bevirker, at de kun får en marginal ekstraindkomst, ja endog taber på at komme i arbejde. Det samme gælder førtidspensionister med lyst til at udnytte en restarbejdsevne.

Den højere levealder og ældres bedre helbred (efterhånden som de holder op med at ryge!!) gør en fast aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet absurd og vil på længere sigt blive en bombe under samfundsøkonomien.

Ikke desto mindre må vi konstatere, at ordet ”borgerløn” i vid udstrækning benyttes som et fyord i de politiske cirkler. Således var Claus Hjort Frederiksens reaktion på Helle Thorning Schmidts forslag om at kigge på modregningsreglerne: ”…men jeg vil godt advare mod det, hvis Thorning tænker på at indføre borgerløn”. Dermed er det forslag banket til jorden!

Opfattelsen af borgerløn som noget, der for en hver pris må modarbejdes, gør det naturligvis til en kilden sag selv for os, der tror på tanken, at advokere for den i politiske diskussioner med venner og bekendte. Man vil nødigt fremstå som en blåøjet utopist, der tror at have opfundet perpetuum mobile.

Vi kan ikke gøre andet end at opfordre vore medlemmer til at springe ud af skabet og slå et slag for borgerløn i skrift og tale. Vi er trods alt flere hundrede i foreningen, og det er lidt pauvert, at bestræbelsen for at holde diskussionen i gang påhviler det par stykker af os, som har bekendt kulør og tør blafre med vore kætterske tanker med risiko for at bliver betragtet som Cato, der siges at have afsluttet alle sine taler med opfordring til at ødelægge Kartago.

Vi har hidtil trøstet hinanden ved tanken om, at Kartago faktisk blev ødelagt!!

Vi må indtil videre slå os til tåls med, at der på det internationale plan synes at være mere grøde i debatten, som det fremgår af referaterne nedenfor

Pfingsttreffen in Göttingen: I pinsen repræsenterede Peter Voss, Odense foreningen ved et weekend arrangement foranstaltet af tyske borgerlønstilhængere. Peter kvitterede med et fyldigt referat af mødets forløb. Referatet vedhæftes.

BIEN’s 12. kongres: Denne kongres afvikledes den 19-21. juni i Dublin, Irland og som repræsentant for det danske medlem af foreningen deltog Erik Christensen, Aalborg, der har sammenfattes sine indtryk i vedhæftede beretning.

Basisindkomstuge:Vores søsterorganisationer i Schweiz, Østrig og Tyskland står bag ved organisering af en international basisindkomstuge, der løber af stablen i ugen fra 15. til 21. september.

Foreløbigt er berammet en konference i Wien den 13. eller 20 sept. samt en paneldiskussion i Berlin den 15. september. Det er værd at lægge mærke til deltagerne i sidstnævnte, der vidner om en noget større interesse, end vi kan mønstre i vores politiske andegård:

Dieter Althaus (leder af den tyske delstat Thüringen)

Katja Kipping (medlem af den tyske Bundestag for venstrepartiet)

Wolfgang Strengmann-Kuhn (medlem af den tyske Bundestag for de grønne)

Werner Rätz (Attac, Tyskland)

Et af formålene med disse arrangementer er at skabe interesse for:

Den 3. tysksprogede kongres om garanteret basisindkomst, der afholdes i slutningen af oktober i Berlin. Vi arbejder i øjeblikket med at finde danske deltagere til denne kongres, så hvis du er interesseret, så lad os det vide. Yderligere oplysninger kan hentes på mailadressen: kontakt@grundeinkommen.de

BIEN – Basic Income Earth Network – NEWSFLASH 52, Summer 2008: Denne publikation er nu tilgængelig I PDF format på www.basicincome.org. Hovedoverskrifterne er:

1. Editorial: 12th BIEN Congress is tremendous success

2. New issue of Basic Income Studies

3. Events
Madrid, Buenos Aires, Coventry, Helsinki, Berlin, Buenos Aires, New York.

4. Glimpses of national debates
* ISRAEL:
Negative income tax in four areas
* NAMIBIA: Member of the European parliament visits Pilot Project in Namibia
* UNITED STATES: Small basic income gets cautious support from Senator Obama
* UNITED STATES: Alaskans may get a second dividend this year
* MONGOLIA: Ruling party promises to set up an Alaska-style dividend
* TAIWAN: Discussion of negative income tax
* SOUTH AFRICA: Buthelezi and other South African leaders support basic income

5. Publications

*ENGLISH
BRADSHAW Jonathan & al. (2008), A minimum income standard for Britain…
FOUNDATION FOR LAW, JUSTICE AND SOCIETY & various authors (2008), Basic Income…
FUMAGALLI, Andrea & LUCARELLI, Stefano (2008), ‘Basic income and productivity in cognitive capitalism’…
MOREIRA, Amilcar (2008), The activation dilemma
OPIELKA, Michael (2008), ‘The likelihood of a basic income in Germany’…
SCHAERER, Alec (2008), ‘Perspectivity and Universality’…

* GERMAN
STRENGMANN-KUHN, Wolfgang (2008), ‘Die Mogelpackung der Steuersenker’…
FUEST Clemens & PEICHL, Andreas (2007), ‘Grundeinkommen vs. Kombilohn’…

* ITALIAN
FUMAGALLI, Andrea (2007), Bioeconomia e capitalismo cognitivo

6. New Links

7. About the Basic Income Earth Network

Som det ses, sker der virkeligt noget rundt om i verden.

Ny bog af Erik Christensen: På Aalborg Universitetsforlag har Erik udgivet en engelsksproget bog:

The Heretical Political Discourse

a Discourse Analysis of the Danish Debate on Basic Income.

Bogen giver et diskursanalytisk perspektiv på ændringen af den danske velfærdsstat fra en universel velfærdsstat til en workfare state i 1990’erne.

I begyndelsen af 1990’erne udviklede Danmark sig i retning af en “borgerlønslignende” velfærdsmodel, med orlovsordninger. Samtidig blev en ny arbejdsmarkedspolitik (“aktivering”) udviklet. Det betød, at basisindkomstidéen langsomt blev ekskluderet fra den politiske dagsorden.

Antologien diskuterer hvorledes ideen igen kan bringes tilbage på den politiske dagsorden og giver en global økologisk argumentation for en basisindkomst.

Se forlagets vedhæftede præsentation af bogen.

Foredragsvirksomhed: Vi vil stadigvæk gerne stille os til rådighed for foredrag i lokale fora som biblioteker, oplysningsforbund, højskoleforeninger osv. Lad mig vide, hvis I har idéer til sådanne.

Med venlig hilsen

BORGERLØNSBEVÆGELSEN

Per Sørensen