2010 – Indbydelse til årsmøde

Årsmødet afholdes i år lørdag den 27. februar 2010 kl. 13.00 i

Kulturhuset Indre by

Charlotte Ammundsens plads 3

1359 København K

med følgende program:

kl. 13.00 Basisindkomst i Brasilien:

Bruna Augusto Pereira og Marcus Vinicius vil fortælle om de projekter, de står i spidsen for i Brasilien.

Bruna leder programmet NPO ReCivitas i området Quatinga Velho, hvor der er dannet et konsortium, som i mere end et år har udbetalt ubetinget basisindkomst til alle.(mere om projektet: søg google:BIANNUAL REPORT OF THE CONSORTIUMBASIC INCOME OF CITIZENSHIP AT QUATINGA VELHO, MOGI DAS CRUZES – SP.)

Der er også skabt en Permanent Fond for BI i Paranapiacaba – en mindre by med historisk arv.

Marcus er koordinator for begge projekter. Begge vil deltage i BIEN kongressen i år i São Paolo.

Herefter spørgsmål, diskussion og kommentarer

Kl. 14.30 Foreningens fremtid:

Der er stadigvæk ønske om, at flere vil gøre en aktiv indsats – stor eller lille – for at fremme foreningens formål. Hvad kan der gøres for at finde nogle, der vil være med til at bære faklen videre?

kl. 15.00Kaffepause

kl. 16.00Generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

3. Aflæggelse af revideret regnskab (se bagsiden) til godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være sekretariatet i hænde senest 13/2)

5. Fastsættelse at kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor

kl. 17.00Afslutning

Vi håber at se dig den 27. februar, og vil gerne have tilmelding, selv om det ikke er en forudsætning.