2018 – Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling

BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling afholdes lørdag d. 17. marts 2018 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.. Mødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding – men af hensyn til planlægningen vil vi alligevel blive glade for en email til sekretariat@basisindkomst.dk.

Dagens program

13.00 – 15.00: Årsmøde med temaet : Udsigten til borgerløn i Danmark
Oplæg ved Jørn Loftager, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. (Har i mange år forsket og skrevet om borgerløn/basic income).

Herefter gruppedebat. Forslag til temaer:

 • Borgerløn og politisk ideologi. Hvorfor har borgerlønnen tilhængere såvel som modstandere til både højre og venstre i det politiske spektrum?
 • Borgerløn og fagbevægelse. Hvorfor har fagbevægelsen været kritisk over for borgerlønnen? Hvordan vil en borgerløn påvirke fagbevægelsens rolle?
 • Betingelser for borgerløn. Skal en borgerløn være betinget af statsborgerskab eller fast (lovligt) ophold? Ville en pligt til uddannelse eller en social værnepligt som betingelse for borgerløn bryde med det centrale i ideen?
 • Borgerløn og retfærdighed. Med en borgerløn vil dovne kunne leve af flittige og arbejdsommes ‘egne penge’. Kan det være retfærdigt? Forudsætter borgerløn en stærk (protestantisk?) arbejdsetik?
 • Borgerlønnen og andre overførsler. Vil en borgerløn kunne erstatte alle nuværende overførselsindkomster, eller vil der være behov for andre (supplerende) ydelser? Hvilke?
 • Borgerløn og sammenhængskraft. Vil en borgerløn svække eller forstærke nuværende tendenser til øgede sociale og geografiske skel og parallelsamfund?

15.00 – 15.30: Kaffepause

15.30 – 17.00: Generalforsamling med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse. Læs beretningen.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (stil gerne op, hvis du har lyst til at indgå i bestyrelsen og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet)
 7. Valg af revisor
 8. Evt.