Borgerløn generelt

Litteratur om borgerløn/basisindkomst generelt:

 

Borgerløn – reel frihed (2021), udgivet af BIEN Danmark 2021. Kan læses/downloades her.

Haagh, Louise (2019): The Case for Universal Basic Income, Polity.

It’s Basic Income: The Gloobal Debate (2018). Ed. by Amy Downes and Stewart Lansley, Policy Press, Bristol Universicy Press.

Borgerløn på dansk (2018). Debatoplæg udgivet af Alternativets Borgerlønsgruppe 2018. Rapporten kan læses her.

Christensen, Erik (2017): På vej til borgerløn. Aktuel idédebat, Hovedland 2017. Læs mere om bogen.

Standing, Guy (2017): Basic Income: And how we can make it Happen, Penguin Books.

Philippe van Parijs & Yannick Vanderborght (2017): Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy.

Standing Guy with Sarath Davala, Renana Jhabvala, Soumya Kapoor Metha (2015) Basic Income. A Transformative Policy for India. Bloomsbury: London.

Birnbaum, Simon (2012): Basic Income Reconsidered: Social Justice, Liberalism, and The Demands of Equality. Palgrave MacMillan: New York

Christensen, Erik (2008) The Heretical Political Discourse – a Discourse Analysis of the Danish Debate on Basic Income. Aalborg University Press: Aalborg. Læs mere om bogen

Retten til Basisindkomst (2007), Red. af Erik Christensen, Karsten Lieberkind og Christian Ydesen. Læs mere om bogen.

Höglund, Mats (2006): Basinkomst, demokrati och ekonomisk-politisk realism. Bokmanus. 2006.

Brandberg, Åsa (red.) (2005): Ragnarök eller världens chans – om hotade livsvillkor och nya möjligheter. Munka Ljungby: Humanistiska Förlaget.

Standing, Guy ed. (2004) Promoting Income security as a Right: Europe and North America. Anthem Press: London.

Janson, Per (2003): Den huvudlösa idén – Basinkomst, välfärdspolitik och en blockerad debatt. Lund: Arkiv

Engelbreth Larsen, Rune (red.) (2002): Oprør fra bredden. Fra velfærdsstat til borgerløn. København: Tiderne Skrifter

Ekstrand, Lasse (2001, 1998): Varje människa en konstnär. Samhällsvisionären och livskonstnären Joseph Beuys. Bokförlaget Korpen.

Van Parijs, Philippe (2001): WHAT´S WRONG WITH A FREE LUNCH? Beacon Press: Boston

Christensen, Erik (2000): Borgerløn – Fortællinger om en politisk ide, Hovedland 2000. Læs mere om bogen.

Kildal, Nanna (red.) (2000): Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa. Göteborg: Daidalos.

Morgenstierne, Syphilia (2000): Elsk Deg Rig. Nesbru: Forlaget Fritt og vilt

Robert van der Veen and Lock Groot (ed.) (2000): Basic Income on the Agenda. Policy Objectives and Political Chances. Amsterdam University Press: Amsterdam.

Jönsson, Bodil (1999): Tio tankar om tid. Brombergs Förlag.

Ekstrand, Lasse (1996): Arbetets död och medborgarlön. En essä om det goda livet. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Ekstrand, Lasse (1995): Den befriade tiden. Om arbete och medborgarlön. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Van Parijs, Philippe (1995): Real Freedom for All. What (if Anything) Can justify Capitalism? Oxford: Claredon Press.

Van Parijs, Philippe (1992): Arguing for Basic Income. Ethical Foundation for a Radical Reform. Verso: London.

Borgerlønsgruppen (1983): Børgerløn og Beskæftigelse. København: Midteroprørets Informationscenters Forlag.

Vennerød, Christian (1983): Arbejdstid – levetid. Århus: Husets Forlag 1983

Meyer, Niels I. m.fl . (1982): Røret om oprøret. Mere om midten. København: Gyldendal

Hoff, Niels (1981): Borgerstipendiet – den liberale velfærdsmodel. Forlaget i Haarby

Øyen, Else (red.) (1981): GMI. Garanteret Minsteinntekt i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Meyer, Niels I. m.fl . (1978): Oprør fra midten. København: Gyldendal.

Adler-Karlsson, G. (1977) Nej til fuld beskæftigelse – ja til materiel grundtryghed. København: Erling Olsens Forlag. Omtalt i Erik Christensens nekrolog over Adler-Karlsson

Adler-Karlsson, G. (1976) Lærebog for 80’erne. Et antikonsumistisk manifest. København: Fremads Fokusbøger. Omtalt i Erik Christensens nekrolog over Adler-Karlsson