Eksport-Investerings-UBI-modellen

Af Søren Ekelund Eksport-Investerings-UBI-modellen – regner med en høj basisindkomst (20.000 kr./år før skat) ud fra den betragtning, at de afledte positive effekter af basisindkomsten vil være højere, jo højere det udbetalte beløb er. I denne model medregnes en række af disse afledte effekter. Problemet med afgrænsning i forhold til […]

» Read more

Kim Petersens model

Af Kim Petersen Modellen som regneark – downloades her BasisYdelses-modellen her, bygger grundlæggende på Negativ-Skat modellen som Per Sørensen oprindeligt har lavet, baseret på tal fra 2010. Den her præsenterede model er udvidet med en del variable, som man kan justere på, hvorved også resultaterne kan falde forskelligt ud.

» Read more

Syntesetanken

Syntesetanken er en ide om en samfundsreform bestående af 3 dele: 1. en pengereform, 2. indførelse af fuld grundskyld, og 3. indførelse af en basisindkomst til alle. Finansiering af basisindkomsten vil ske bl.a. gennem provenuet fra grundskylden. Ideen er beskrevet i debatoplægget “Bæredygtig Demokratisk Markedsøkonomi” fra 2012 af Mikkel Klinge […]

» Read more
1 2