Category Archives: Finansieringsmodeller

Eksport-Investerings-UBI-modellen

Af Søren Ekelund Antagelser – Eksport-Investerings-UBI-modellen – Finansiering af Ubetinget Basisindkomst (UBI) på omkring 20.000 kr./måned, med afledte effekter – 150218-1SOE (soe@01ai.dk / +45 20730028) Modellen som regneark – downloades her Bemærk at dette stadig er en hastigt udført og overslagsmæssig, men dog nøje overvejet, skitseberegning af UBI – fejl og mangler er dermed absolut mulige, og kritik modtages gerne […]

» Read more

Kim Petersens model

Af Kim Petersen Modellen som regneark – downloades her BasisYdelses-modellen her, bygger grundlæggende på Negativ-Skat modellen som Per Sørensen oprindeligt har lavet, baseret på tal fra 2010. Den her præsenterede model er udvidet med en del variable, som man kan justere på, hvorved også resultaterne kan falde forskelligt ud.

» Read more

Syntesetanken

Syntesetanken er en ide om en samfundsreform bestående af 3 dele: 1. en pengereform, 2. indførelse af fuld grundskyld, og 3. indførelse af en basisindkomst til alle. Finansiering af basisindkomsten vil ske bl.a. gennem provenuet fra grundskylden. Ideen er beskrevet i debatoplægget “Bæredygtig Demokratisk Markedsøkonomi” fra 2012 af Mikkel Klinge Nielsen, Erik Christensen, Uffe Madsen, Lars Bækgaard, Wolmer Møller, Jakob […]

» Read more
1 2