Indførelse af borgerløn

Af Jens Wamsler. Herunder gives en kortfattet præsentation af 3 modeller: dels en borgerløn, der kunne indføres allerede fra næste år, dels en trinvis indførelse af borgerløn over 10 år, og dels en trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter.   1. Borgerløn, som kan indføres fra næste år […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som […]

» Read more

Truslen om borgerløn

Af Jens Wamsler. Angreb på borgerløn I den offentlige debat har man inden for det seneste års tid fra flere sider kørt det tunge skyts i stilling mod den til­tagende frækhed, der synes at være i en del af befolkningen til at lade tankerne kredse omkring borgerløn. Korstoget mod borgerlønsflippet […]

» Read more