Trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter

Af Jens Wamsler. En ensartet proportional skatteprocent, afskaffelse af skattefradrag og afskaffelse af overførselsindkomster er helt naturlige følger af den forenkling af den offentlige administration, som er et af målene med at indføre borgerløn. Afvikling af skattefradrag og overførselsindkomster må ske over en periode på f.eks. 10 år, så det bliver muligt for den enkelte skatteyder/overførselsindkomstmodtager at tilpasse sig de […]

» Read more

Indførelse af borgerløn

Af Jens Wamsler. Herunder gives en kortfattet præsentation af 3 modeller: dels en borgerløn, der kunne indføres allerede fra næste år, dels en trinvis indførelse af borgerløn over 10 år, og dels en trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter.   1. Borgerløn, som kan indføres fra næste år Borgerløn pr. måned: 0-17 årige: børneydelser som i dag, over […]

» Read more

Rapport fra BIEN’s 17. verdenskongres 2017

Af Jens Wamsler. Herunder gengiver jeg mine personlige indtryk fra en vellykket og spændende kongres i Lissabon, 25. – 27. september 2017. Der er således hverken tale om en fyldestgørende eller en objektiv rapport.   Mandag 25. september 2017 Efter at de portugisiske værter havde budt velkommen, fik Guy Standing ordet. Hans emne var 800-året for Charter of the Forest […]

» Read more

Universel borgerløn og reel marginalskat

Af Jens Wamsler. Hvorfor skal borgerlønnen være universel? Foreningen Bien Danmarks formål er indførelse af borgerløn i Danmark som en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet. At basisydelsen skal være ubetinget betyder, at den skal udbetales til alle, rig som fattig, uden en forudgående behovsvurdering. Den skal være universel. For at kunne udbetale samme borgerløn til alle skal der […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som er afhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, der er afhængige […]

» Read more

Truslen om borgerløn

Af Jens Wamsler. Angreb på borgerløn I den offentlige debat har man inden for det seneste års tid fra flere sider kørt det tunge skyts i stilling mod den til­tagende frækhed, der synes at være i en del af befolkningen til at lade tankerne kredse omkring borgerløn. Korstoget mod borgerlønsflippet startede med, at Socialkommis­sionen i sin rapport i foråret 1993 […]

» Read more