Category Archives: Debatindlæg

Arbejde, work og labour

Af Michael Husen. Da den engelske professor Guy Standing gæstede dagbladet Information ved et debatmøde i februar 2016 talte han for, at arbejderbevægelsen og de socialdemokratiske politikere skulle besinde sig og lære at skelne mellem work og labour. På engelsk bruges de to ord ofte i flæng, men de betyder ikke helt det samme. Work er det, man gør, når […]

» Read more

Velfærd og migration – afskærmning eller større international solidaritet

Af Erik Christensen. EU og velfærdsstater under pres I øjeblikket konfronteres Europa og EU med store flygtningestrømme fra krige i Mellemøsten, Afghanistan og i Afrika samtidig med at den vandrende arbejdskraft i EU skaber debatter om social dumping og velfærdsturisme.  Den ydre og indre migration presser både EU og de nationale velfærdsstater. Kan de nationale velfærdsstater og EU med deres […]

» Read more

Sikkerhed og god økonomi motiverer til arbejde

Af Michael Bundgaard Pedersen. Politikernes måske vigtigste antagelse som argument for ikke at indføre basisindkomst er: “Hvis vi indfører basisindkomst vil danskerne ikke arbejde!” Er denne antagelse sand? Det mest troværdige svar fås i 2 nedennævnte undersøgelser, der ikke omhandler eller politiserer basisindkomst. En undersøgelse foretaget af YouGov for Metroxpress fremlagt i Metroxpress d 28-04-2014, viser, at vinder en dansker, […]

» Read more

Fagforeninger og borgerløn/basisindkomst

Af Erik Christensen. Hvorfor er fagforeninger og socialistiske partier skeptiske eller direkte modstandere af indførelsen af en ubetinget basisindkomst (UBI), en indkomst fra staten som er universel, individuel, ubetinget og beskeden, men tilstrækkelig til at leve af? Hvad er UBI? Se – http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/ubetinget-basisindkomst-til-alle Det er på én gang paradoksalt, men måske samtidig forståeligt. UBI – et oplagt mål Paradoksalt fordi […]

» Read more

Globalisering og Ubetinget Basisindkomst

Af Klare Nirmala Rongen Jensen. Tirsdag den 9.februar 2016 hørte jeg cirka en times oplæg af Guy Standing på Københavns campus for social videnskab, på det gamle kommunehospital. Det var en vidunderlig oplevelse af, at nogle havde hørt mig, i min mørkeste time, i langtidsarbejdsløshed og ensomhed, for nogle år tilbage. Der var ikke noget overraskende i hans fortælling, andet […]

» Read more

Basisindkomst – både realistisk og utopisk

Af Erik Christensen. Borgerløn/basisindkomst på den politiske dagsorden. Borgerløn/basisindkomst er pludselig kommet på den politiske dagsorden i Danmark. Det startede så småt, da det nye parti Alternativet, overraskende for de fleste, kom i Folketinget i juni måned sidste år på et krav om erstatning af kontanthjælpen med en basisydelse uden krav om aktivering eller deltagelse i nyttejob. Lige efter nytår […]

» Read more

Danaidernes kar

Af Finn Gemynthe Et almindeligt billede af samfundsøkonomien: Lagkagen Ofte lignes samfundets rigdomme med en lagkage. Hvordan skal denne lagkage deles? Herom drejer sig hele den politiske scene. De forskellige samfundsklassers repræsentanter trænges omkring lagkagen under masen og puffen for at sikre sig så store stykker som muligt. Lykkes det funktionæren at rage et rigeligt stort stykke til sig, bliver […]

» Read more

Hvad med at frede vor indre natur?

I min nye bog Naturtro. Gavn og Glæde slår jeg til lyd for, at vi mennesker fra fødslen af er lige så naturlige som egern, tigre og egetræer. Ja vore kæmpehjerner kan sågar sammenlignes med hele biosfæren. Ligesom kloden myldrer vore hjerner af liv – men ligesom talrige livsformer og hele økosystemer lider under industrikulturens fremfærd, således gør også menneskenes […]

» Read more

Naturtro – hvorledes vi genopdager en gammel form for tro

Finn Gemynthe: Naturtro, Gavn og Glæde. Et filosofisk forsvar for naturligheden Hovedland 2015. Boganmeldelse ved Erik Christensen, bragt i Modkraft.dk 31. december 2015.   Noget der peger i en anden retning Midt i den omsiggribende pessimisme omkring den skæve udvikling i verden – klimaforandringer, flygtningestrømme, den voksende nationalisme og EU’s åbenbare svækkelse – er der være noget opløftende i at fordybe […]

» Read more

Er vi parate til at dele?

Fyns Amts Avis’ kronik 16. Sept. 2015 i forbindelse med 8th International Basic Iincome Week. Af Helle Wisbech. Vi har endnu ikke set en arbejdsmarkedsreform med en brugbar løsning på, at arbejdsmarkedet ikke kan rumme og ikke passer til en meget stor og stadig voksende del af befolkningen. Med de ydelser, der knytter sig til manglende lønindtægt og sygdom, følger […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 10