EU borgerinitiativ til basisindkomst

Optællingen af stemmer til fordel for indførelse af basisindkomst i EU er i gang! Den 14. januar i år registrerede EU-kommissionen officielt det europæiske borgerinitiativ med titlen: Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU og med følgende undertekst (i oversættelse): Kommissionen opfordres til at at opmuntre til samarbejde mellem medlemsstaterne (iht. art. […]

» Read more

Succes for basisydelse i Canada

Så er garanteret mindsteindkomst videnskabeligt dokumenteret fra et forsøg i Canada fra 1974-78. Foruden de sociale forbedringer, så medførte ordningen et fald i sundhedsudgifter på 8,5 % sammenlignet med borgere i andre lignende mindre byer. Det er lige før den post alene kan betale hovedparten af udgifterne til ordningen. Hvornår ser vi et dansk forsøg fra en rød og blåstribet […]

» Read more

Spanske demonstranter kræver basisindkomst

Den spanske 15-M bevægelse har blandt deres 15 reformkrav et krav om en universel basisindkomst. På netavisen modkraft.dk berettes om de omfattende demonstrationer i Spanien siden midten af maj 2011. Demonstrationerne har karakter af en oprørsbevægelse af lignende art som og måske inspireret af den, der er foregået i Tunesien og andre lande, i det såkaldte arabiske forår.

» Read more

Pilotforsøg i Namibia

Basisindkomst i Namibia

I årene 2008-2009 blev der iværksat et pilotforsøg med basisindkomst (BIG – Basic Income Grant) i et fattigt lan dområde i Namibia, i Otjivero-Omitara området, omkring 100 kilometer øst for Windhoek. Alle indbyggere un der 60 år modtog en månedlig udbetaling på N$100 – hvilket svarer til ca. 10 € – uden at der var knyttet nogen betingelser til udbetalingen. […]

» Read more

2010 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 27. februar 2010 i Kulturhus Indre By, København. Mødet startede kl. 13 med at Per Sørensen bød velkommen til Bruna Pereira og Marcus Vinicius fra Brasilien, som i forbindelse med et ophold i Europa havde stillet sig til rådighed for BIEN Danmark for at fortælle om det arbejde, de udfører som et pilotprojekt for […]

» Read more
1 2 3 4