Klage over DR Detektor

Der er indgivet en klage over DR’s Detektor-program 23. maj 2013 for – stik imod programmets eget formål – ukritisk at viderebringe en udokumenteret påstand som om den var en videnskabeligt fastslået kendsgerning. Påstanden er, at øget udbud af arbejdskraft i sig selv skaber øget efterspørgsel efter arbejdskraft, uanset om […]

» Read more

Det ondes og det godes teknik

“Det ondes teknik” Den norske forfatter, Kaj Skagen, fortæller i et essay om et lovforslag til hastighedsnedsættelse på vejene i 1980´ernes Tyskland. Forslaget blev fremført for at mindske antallet af færdselsulykker på de tyske veje. Det blev gennemført. Men se, nu rejste der sig en storm af protester fra sammenslutningen […]

» Read more

EU borgerinitiativ til basisindkomst

Optællingen af stemmer til fordel for indførelse af basisindkomst i EU er i gang! Den 14. januar i år registrerede EU-kommissionen officielt det europæiske borgerinitiativ med titlen: Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU og med følgende undertekst (i oversættelse): Kommissionen opfordres […]

» Read more

Enhedslisten og kontanthjælpen – hvor er visionerne?

Enhedslisten er kommet med et udspil i 10 punkter til de kommende politiske drøftelser om en kontanthjælpsreform. Forslaget lægger op til væsentlige forbedringer af det nuværende kontanthjælpssystem og er sikkert et godt udgangspunkt for en forhandling med regeringen. Ægtefælleafhængigheden søges afskaffet, modregningsreglerne og sanktioner foreslås lempet, den særligt lave ungesats […]

» Read more

Borgerne skal have magten tilbage

Debatindlæg i Information 21. dec. 2012 Fattigdom er kommet på mediernes dagsorden igen. Det er dog stadig lidt uklart, hvad der menes med fattigdom. Ginikoefficienten siger noget om uligheden generelt i samfundet, men ikke meget om hvor meget eller lidt den enkelte borger har at leve for. Man kan også se […]

» Read more
1 7 8 9 10 11