Category Archives: Debatindlæg

EU borgerinitiativ til basisindkomst

Optællingen af stemmer til fordel for indførelse af basisindkomst i EU er i gang! Den 14. januar i år registrerede EU-kommissionen officielt det europæiske borgerinitiativ med titlen: Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU og med følgende undertekst (i oversættelse): Kommissionen opfordres til at at opmuntre til samarbejde mellem medlemsstaterne (iht. art. […]

» Read more

Enhedslisten og kontanthjælpen – hvor er visionerne?

Enhedslisten er kommet med et udspil i 10 punkter til de kommende politiske drøftelser om en kontanthjælpsreform. Forslaget lægger op til væsentlige forbedringer af det nuværende kontanthjælpssystem og er sikkert et godt udgangspunkt for en forhandling med regeringen. Ægtefælleafhængigheden søges afskaffet, modregningsreglerne og sanktioner foreslås lempet, den særligt lave ungesats afskaffes, og der lægges op til flere valgmuligheder og tilbud […]

» Read more

Borgerne skal have magten tilbage

Debatindlæg i Information 21. dec. 2012 Fattigdom er kommet på mediernes dagsorden igen. Det er dog stadig lidt uklart, hvad der menes med fattigdom. Ginikoefficienten siger noget om uligheden generelt i samfundet, men ikke meget om hvor meget eller lidt den enkelte borger har at leve for. Man kan også se på, hvor mange kroner og øre den enkelte borger har […]

» Read more

Vor Fælles Arv

Af Søren Chr. Lund. Vores fælles arv som danskere består af et foranderligt vejrlig, et forunderligt kongehus og et glimtvis uovervindeligt fodboldlandshold. Men vi har også arvet en enestående materiel velstand. I forhold til resten af verden. Og i forhold til vore tidligste slægter, som måtte slide sig til det daglige brød, og alligevel magtede at rydde markerne for sten, […]

» Read more

Øslem og den fattige Carina

Øslem og Carina har fået ørerne i maskinen, fordi det har vist sig, at Carina har et rådighedsbeløb på godt og vel 5.000 kr til den daglige husholdning, når faste udgifter mv. er betalt, men der er vist ikke mange, der har ulejliget sig med at kigge nærmere på tallene. Gør man det, viser det sig, at Carina får 9.800 […]

» Read more

Basisindkomst – en videreudvikling af velfærdssamfundet

Artikel i Pengevirke nr. 3, 2011  (Tidsskrift for ny bankkultur, udgivet af Merkur og Cultura Bank). Vi lever i et hierarkisk samfund med et permanent arbejdsfordelings- og arbejdsløshedsproblem og tilhørende klientgørelsesproblemer. En basisindkomst kan være med til at løse disse problemer og skabe større retfærdighed. Vi har et helt forkert syn på samfundsøkonomien. Vi tror, at vi klart kan måle […]

» Read more
1 6 7 8 9 10