Litteratur om borgerløn/basisindkomst

Litteraturhenvisninger til forskellige emner vedrørende borgerløn/basisindkomst:

 

Litteraturlister fra diverse kilder:

The BIG Library: Books About Basic Income. Litteraturliste på Medium.com, redigeret af Scott Santens.