2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole. Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst […]

» Read more

2006 – Medlemsbrev februar

Til vore medlemmer: Foreningens årsmøde afholdtes den 28/1 2006 i København, og vedlagt finder du det formelle referat, herunder formandens beretning for 2005 samt foreningens regnskab med revisionsbemærkninger. Vi havde indbudt to gæster: MatsHöglund, der står i spidsen for vores svenske søsterorganisation, fortalte om, hvordan man på den anden side af Øresund forholder sig til borgerlønstanken, og specielt redegjorde for […]

» Read more

2006 – Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. Taget til efterretning (se bilag 1) 3)Regnskabet blev godkendt (se […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14. januar 06 […]

» Read more

2005 – Indbydelse til årsmøde

Indbydelse til årsmøde:   Årsmøde afholdes lørdag, den 22. januar 2005 på: Tietgenskolen, Indgang B, lokale 052,Ejlskovgade 3, Odense C. (se bykort nedenfor) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse at kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg […]

» Read more

2004 – Referat af generalforsamlingen (Nyhedsbrev marts)

NYHEDSBREV NR 2004/1 • Marts 2004   Landsmødet: Den 31. januar afholdtes Landsmøde 2004 og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. 1Til dirigent valgtes Søren Kæstel 2Formanden, Søren Kæstel aflagde beretning (vedlagt) 3Kassereren, Per Sørensen aflagde regnskab for 2003 , der udviste et underskud på kr. 6.542,30. bl.a. på grund af svigtende indtægter ved foredragsvirksomhed. Regnskabet godkendtes 4Indkomne forslag a)En borgerlønsmodel udarbejdet […]

» Read more

2003 – Landsmøde: indkaldelse, beretning og referat

Landsmøde, lørdag d. 25. januar 2003 på Badstuen, Østre Stationsvej 26, Odense C. Se 2003_landsmøde (pdf-fil) Til bestyrelsen blev flg. valg: Genvalg: Anne Bjørnskov Birgit Breuner Erik Christensen Jørg Gaugler Henning Jakobsen Søren Kæstel Peter Mølgård Nielsen Per Sørensen Nyvalgt: Tina Frederiksen Karsten Lieberkind Terkel Gad Petersen Stephan Stengler Revisor: Genvalg af Bruno Jerup Rune Engelbreht Larsen, Søren Kæstel, Anne […]

» Read more

2002 – Landsmøde: indkaldelse, beretning og referat

Borgerlønsbevægelsens landsmøde lørdag d. 20. april 2002 i Nørrebro Medborgerhus, Nørre Allé 7, København. Se indkaldelse, referat samt formandens beretning her (pdf-fil) Ved generalforsamlingen blev flg. valgt til bestyrelsen: Rune Engelbreth Larsen, Højbjerg (formand) Søren Kæstel, Kalundborg (næstformand) Henning Jakobsen, Rødding (sekretær) Per Sørensen, Billund (kasserer) Leon Bjervig, Holstebro Anne Bjørnskov, Højbjerg Birgit Breuner, Hjortshøj Erik Christensen, Aalborg Peter A. […]

» Read more

2001 – Referat af landsmøde

Referat af borgerlønsbevægelsens landsmøde den 28. april 2001 på Brandbjerg Højskole Formanden, Morten Damsgård Madsen, bød velkommen og redegjorde for arbejdsgruppens arbejde, som først og fremmest har været koncentreret om at få opstillet økonomiske modeller, med det formål at påvise, at en borgerløn rent økonomisk lader sig gennemføre i modsætning til, hvad økonomiministeriet beregnede i 1993. Udvalgets arbejde har resulteret […]

» Read more
1 2 3 4