2006 – Medlemsbrev februar

Til vore medlemmer: Foreningens årsmøde afholdtes den 28/1 2006 i København, og vedlagt finder du det formelle referat, herunder formandens beretning for 2005 samt foreningens regnskab med revisionsbemærkninger. Vi havde indbudt to gæster: MatsHöglund, der står i spidsen for vores svenske søsterorganisation, fortalte om, hvordan man på den anden side […]

» Read more

2006 – Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: […]

» Read more

2005 – Indbydelse til årsmøde

Indbydelse til årsmøde:   Årsmøde afholdes lørdag, den 22. januar 2005 på: Tietgenskolen, Indgang B, lokale 052,Ejlskovgade 3, Odense C. (se bykort nedenfor) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag […]

» Read more

2003 – Landsmøde: indkaldelse, beretning og referat

Landsmøde, lørdag d. 25. januar 2003 på Badstuen, Østre Stationsvej 26, Odense C. Se 2003_landsmøde (pdf-fil) Til bestyrelsen blev flg. valg: Genvalg: Anne Bjørnskov Birgit Breuner Erik Christensen Jørg Gaugler Henning Jakobsen Søren Kæstel Peter Mølgård Nielsen Per Sørensen Nyvalgt: Tina Frederiksen Karsten Lieberkind Terkel Gad Petersen Stephan Stengler Revisor: […]

» Read more
1 2 3 4