2014 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 1. marts 2014 i Vanløse   Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind. Sekretær og kasserer: Michael Husen. Desuden Ebbe Lauridsen, Per Sørensen, Benét Hermind og Dorte Kolding. Benét Hermind er udtrådt af bestyrelsen på grund af […]

» Read more

2013 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 9. marts 2013 i Vanløse Bestyrelsesmøder i det forløbne år Bestyrelsen har holdt et par møder over Skype og et fysisk møde i juni med et medlem (Erik Lang), som har udarbejdet nogle tanker (model) for, hvorledes man kunne koble borgerløn og lokalsamfund for […]

» Read more

2012 – Beretning

Beretning til Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 3. marts 2012 Vedtægtsændring: På sidste generalforsamling den 26. febr. 2011 blev bestyrelsen pålagt at komme med et forslag til vedtægtsændring, hvor man i så vid udstrækning som muligt erstatter ordet borgerløn med basisindkomst. Bestyrelsen har til denne generalforsamling udarbejdet et forslag, som er udsendt og […]

» Read more
1 2 3 4