Category Archives: Nyhedsbreve

2005 – Referat af årsmøde

Nyhedsbrev 2005/1 Årsmødet den 22.jan. 2005 i Odense. Referat af generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere:Henning Jakobsen blev valgt som dirigent, Erik Christensen som referent. Poul Gunder Nielsen og Per Sørensen blev valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning: Jørg Gaugler aflagde beretning (se vedhæftede skriftlige beretning). Beretningen foranledigede en debat om, hvorvidt arbejdet i bestyrelsen havde været fokuseret […]

» Read more

2005 – Medlemsbrev vedr. generalforsamlingen i januar

Til vore medlemmer: Generalforsamlingen på årsmødet i Odense, 22. januar 2005 Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring til behandling under dagsordenens punkt 4: § 6. Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, der vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende […]

» Read more

2004 – Nyhedsbrev december

NYHEDSBREV 2004/3 (december) 1. Internationalt samarbejde: Erik Christensen og Jørn Loftager deltog i BIEN’s 10. kongres i Barcelona (19-20. sept. 2004) (http://www.basicincome.org/). Den danske borgerlønsbevægelse blev her anerkendt som et nationalt netværk (medlem) af BIEN (Basic Income European (nu Earth) Network) i lighed med en række andre nye nationale netværk – et tysk, et østrigsk, et brasiliansk, et argentinsk og […]

» Read more

2004 – Referat af generalforsamlingen (Nyhedsbrev marts)

NYHEDSBREV NR 2004/1 • Marts 2004   Landsmødet: Den 31. januar afholdtes Landsmøde 2004 og generalforsamling på Brandbjerg Højskole. 1Til dirigent valgtes Søren Kæstel 2Formanden, Søren Kæstel aflagde beretning (vedlagt) 3Kassereren, Per Sørensen aflagde regnskab for 2003 , der udviste et underskud på kr. 6.542,30. bl.a. på grund af svigtende indtægter ved foredragsvirksomhed. Regnskabet godkendtes 4Indkomne forslag a)En borgerlønsmodel udarbejdet […]

» Read more

2003 – Nyhedsbrev december

NYHEDSBREV NR 2003/3 • December 2003   KÆRE MEDLEM Efteråret har desværre ikke givet os så meget vind i sejlene, som vi havde håbet. Vi har endnu en gang måttet sande, at det er vanskeligt at vække interesse for vore tanker, hvilket helt konkret har medført, at oplysningsforbundene har måttet aflyse de annoncerede 3 arrangementer på grund af manglende tilslutning. […]

» Read more

2003 – Nyhedsbrev august

NYHEDSBREV NR 2003/2 • AUGUST 2003   KÆRE MEDLEM En ny nordisk kreds om borgerløn er nu en realitet. Kredsen er oprettet under Nordisk Sommeruniversitet, som er en fælles nordisk institution, der ønsker at understøtte fornyende tendenser i de nordiske samfund og som er åben overfor en mere intens dialog mellem den universitære verden og samfundet i øvrigt. Kredsens har […]

» Read more

2003 – Nyhedsbrev april

NYHEDSBREV NR 2003/1 • APRIL 2003   KÆRE MEDLEM Siden landsmødet i januar har flere af bestyrelsens medlemmer medvirket til at udbrede tankerne om borgerløn: Karsten Lieberkind havde lejlighed til at fremføre bevægelsens tanker i radioens P1, hvilket afstedkom en livlig debat på udsendelsens debatside. Denne debat er lagt ind på vores hjemmeside. Søren Kæstel har præsenteret bevægelsen i et […]

» Read more

2002 – Nyhedsbrev maj

NYHEDSBREV NR. 3 • MAJ 2002   KÆRE MEDLEM Efter et veloverstået landsmøde den 20. april kan Borgerlønsbevægelsen se tilbage på en måneds ganske uvant opmærksomhed i forbindelse med udgivelsen af antologien Oprør fra bredden – fra velfærdsstat til borgerløn. Det Radikale Venstre følte sig kaldet til at advare mod bogen og borgerlønnen i et stort indlæg i Politiken på […]

» Read more

2002 – Nyhedsbrev februar

NYHEDSBREV NR. 2 • FEBRUAR 2002   KÆRE MEDLEM OG BORGERLØNSSYMPATISØR Borgerlønsbevægelsens andet landsmøde nærmer sig, og det er naturligvis det traditionelle tidspunkt til at gøre status. Da Borgerlønsbevægelsen blev stiftet for godt to år siden, var det naturligt for bestyrelsens arbejde at tage afsæt i to bitre selverkendelser: Den første, at debatten om borgerløn var så godt som død, […]

» Read more
1 2 3 4