Category Archives: Nyhedsbreve

2008 – Referat, årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 1. marts i København, hvor MERKUR Bank velvilligst havde tilbudt sig som vært for os. Årsmødet var relativt velbesøgt – 25-30 deltagere, der med interesse påhørte bankens formand Morten Gunge og dens direktør Lars Pehrson redegøre henholdsvis for ideerne bag bankens grundlæggelse dens funktion til Rudolf Steiners tregrening og for den praktiske realisering af idegrundlaget med […]

» Read more

2007 – Nyhedsbrev september

Nyhedsbrev Vi minder om bevægelsens workshop ved med Danmarks Sociale Forums arrangement SOCIAL FORUM 07 lørdag den 29. september fra kl. 19.30. i lokale D2 i beboerhuset i KULTURSTALDENE, VED ONKEL DANNYS PLADS på Vesterbro, København:   Retten til basisindkomst På trods af indkomstoverførsler på over 230 mia. kr. årligt har vi stadigvæk sociale problemer. Den socialpolitiske debat forekommer visionsløs. […]

» Read more

2007 – Nyhedsbrev august

Nyhedsbrev Vi indbyder vore medlemmer til et efterårsmøde, som afholdes i forbindelse med Danmarks Sociale Forums arrangement SOCIAL FORUM 07, der afholdes i weekenden den 28.-30. september i KULTURSTALDENE, VED ONKEL DANNYS PLADS på Vesterbro, København. Vi har tilmeldt en workshop: Retten til basisindkomst På trods af indkomstoverførsler på over 230 mia. kr. årligt har vi stadigvæk sociale problemer. Den […]

» Read more

2007 – Sommerbrev

Sommerbrev Vores internationale partnere har sendt os nogle eksempler på at ideen om en ubetinget basisindkomst faktisk debatteres i andre af de lande, som vi – som det hedder – plejer at sammenligne os med. Man kan jo godt undre sig over, at velfærdsdebatten i et land, hvor vi har så mange politiske partier som i Danmark, stadig er ”gammel […]

» Read more

2007 – Formandens beretning

Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 24/3 2007 Formandens Beretning: Møder: Siden generalforsamlingen 28/1 2006 i København, har bestyrelsen holdt møde på Brandbjerg Højskole 25/2, 7/4, 12/8, 30/9 og 18/11 samt et møde i Kbh. 9/6. FU har før hvert møde holdt planlægningsmøder på Skype. Per Sørensen har forsøgt et samarbejde med Grundtvigs Højskole i Hillerød angående et større arrangement omkring indeværende generalforsamling/årsmøde. Interessen […]

» Read more

2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole. Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst […]

» Read more

2006 – Medlemsbrev februar

Til vore medlemmer: Foreningens årsmøde afholdtes den 28/1 2006 i København, og vedlagt finder du det formelle referat, herunder formandens beretning for 2005 samt foreningens regnskab med revisionsbemærkninger. Vi havde indbudt to gæster: MatsHöglund, der står i spidsen for vores svenske søsterorganisation, fortalte om, hvordan man på den anden side af Øresund forholder sig til borgerlønstanken, og specielt redegjorde for […]

» Read more

2006 – Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. Taget til efterretning (se bilag 1) 3)Regnskabet blev godkendt (se […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14. januar 06 […]

» Read more
1 2 3 4