2007 – Nyhedsbrev august

Nyhedsbrev Vi indbyder vore medlemmer til et efterårsmøde, som afholdes i forbindelse med Danmarks Sociale Forums arrangement SOCIAL FORUM 07, der afholdes i weekenden den 28.-30. september i KULTURSTALDENE, VED ONKEL DANNYS PLADS på Vesterbro, København. Vi har tilmeldt en workshop: Retten til basisindkomst På trods af indkomstoverførsler på over […]

» Read more

2007 – Sommerbrev

Sommerbrev Vores internationale partnere har sendt os nogle eksempler på at ideen om en ubetinget basisindkomst faktisk debatteres i andre af de lande, som vi – som det hedder – plejer at sammenligne os med. Man kan jo godt undre sig over, at velfærdsdebatten i et land, hvor vi har […]

» Read more

2007 – Formandens beretning

Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 24/3 2007 Formandens Beretning: Møder: Siden generalforsamlingen 28/1 2006 i København, har bestyrelsen holdt møde på Brandbjerg Højskole 25/2, 7/4, 12/8, 30/9 og 18/11 samt et møde i Kbh. 9/6. FU har før hvert møde holdt planlægningsmøder på Skype. Per Sørensen har forsøgt et samarbejde med Grundtvigs Højskole […]

» Read more

2006 – Medlemsbrev februar

Til vore medlemmer: Foreningens årsmøde afholdtes den 28/1 2006 i København, og vedlagt finder du det formelle referat, herunder formandens beretning for 2005 samt foreningens regnskab med revisionsbemærkninger. Vi havde indbudt to gæster: MatsHöglund, der står i spidsen for vores svenske søsterorganisation, fortalte om, hvordan man på den anden side […]

» Read more

2006 – Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006: Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing. 1)Per Sørensen blev valgt som dirigent 2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. […]

» Read more

2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i Indre By Medborgerhus Ahlefeldtsgade 33 1359 København K Lokale 1, 1. sal (se omstående bykort) med følgende program: kl. 12.30 Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag: […]

» Read more
1 2 3 4