Category Archives: Generalforsamlinger

2016 – Generalforsamling

Referat af BIEN Danmarks generalforsamling 5. marts 2016 på RUC. 1. Valg af dirigent og referent Johannes Lund vælges til ordstyrer og Roberta Brito vælges til referent. Johannes indleder med at fortælle, at der ikke er nogen indsendte forslag til vedtægtsændringer, og forklarer reglerne med hensyn til opstilling til bestyrelsen samt opfordrer de interesserede til at stille op. 2. Formandens […]

» Read more

2014 – Årsmøde og generalforsamling

  Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 1. marts 2014 kl. 13-17 i Vanløse Kulturhus 1. Oplæg ved Josephine Fock, Alternativet: For og imod en ubetinget basisindkomst – set ud fra Alternativets værdigrundlag. Det nye parti “Alternativet”, som er startet af tidligere kulturminister Uffe Elbæk, er i gang med en høringsproces i form af “politisk folkelige laboratorier”, der skal […]

» Read more

2014 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 1. marts 2014 i Vanløse   Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af: Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind. Sekretær og kasserer: Michael Husen. Desuden Ebbe Lauridsen, Per Sørensen, Benét Hermind og Dorte Kolding. Benét Hermind er udtrådt af bestyrelsen på grund af arbejdspres. Bestyrelsesmøder i det forløbne år Der er kun blevet […]

» Read more

2013 – Årsmøde og generalforsamling

Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 9. marts 2013 kl. 13-16 i Vanløse Kulturhus 1        Oplæg ved Karsten Lieberkind om det europæiske borgerinitiativ Karsten indledte med at sige et par ord om Per Sørensen i anledning af, at han fratræder sit mangeårige hverv som sekretær og kasserer. Som ledetråd valgte han at fremhæve Pers aldrig svigtende humor og sjældne […]

» Read more

2012 – Årsmøde og generalforsamling

Marts 2012 Referat af årsmøde: Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 3. marts 2012 på Kulturcenter, Vanløse Mødet startede kl. 13 med at Ebbe Lauridsen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede Margit Kjeldgaard, der derefter fik ordet som første oplægsholder. Margit Kjeldgaard havde en række kritiske bemærkninger til den finansieringsmodel, der findes på foreningens hjemmeside, men trak disse tilbage […]

» Read more

2011 – Årsmøde og generalforsamling

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 26. februar på Tietgen-skolen, Odense. Mødet startede kl. 13 med at Johannes Lund bød velkommen til de fremmødte ca. 25 deltagere og efter en præsentationsrunde gav ordet uil den første indlægsholder Jørg Gaugler. Jørg Gauglerindledte med en historisk gennemgang af, hvorledes demokratiet i Danmark gradvist har udviklet sig siden 1849, men problematiserede den efter […]

» Read more

2010 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 27. februar 2010 i Kulturhus Indre By, København. Mødet startede kl. 13 med at Per Sørensen bød velkommen til Bruna Pereira og Marcus Vinicius fra Brasilien, som i forbindelse med et ophold i Europa havde stillet sig til rådighed for BIEN Danmark for at fortælle om det arbejde, de udfører som et pilotprojekt for […]

» Read more

2010 – Indbydelse til årsmøde

Årsmødet afholdes i år lørdag den 27. februar 2010 kl. 13.00 i Kulturhuset Indre by Charlotte Ammundsens plads 3 1359 København K med følgende program: kl. 13.00 Basisindkomst i Brasilien: Bruna Augusto Pereira og Marcus Vinicius vil fortælle om de projekter, de står i spidsen for i Brasilien. Bruna leder programmet NPO ReCivitas i området Quatinga Velho, hvor der er […]

» Read more

2009 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 2. maj i Vejby, med Karsten Lieberkind som vært. Mødet startede kl. 13 med Karstens oplæg om nogle principielle overvejelser om borgerlønstankens placering i den samfundsmæssige diskurs. Karsten tog udgangspunkt i opfattelsen af, at kontraktteorier og andre hypotetiske modeller kan være et meget godt redskab til at anskueliggøre komplekse problemstillinger i samfundet, og at man ved […]

» Read more
1 2 3 4