Category Archives: Generalforsamlinger

2008 – Referat, årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 1. marts i København, hvor MERKUR Bank velvilligst havde tilbudt sig som vært for os. Årsmødet var relativt velbesøgt – 25-30 deltagere, der med interesse påhørte bankens formand Morten Gunge og dens direktør Lars Pehrson redegøre henholdsvis for ideerne bag bankens grundlæggelse dens funktion til Rudolf Steiners tregrening og for den praktiske realisering af idegrundlaget med […]

» Read more

2007 – Formandens beretning

Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 24/3 2007 Formandens Beretning: Møder: Siden generalforsamlingen 28/1 2006 i København, har bestyrelsen holdt møde på Brandbjerg Højskole 25/2, 7/4, 12/8, 30/9 og 18/11 samt et møde i Kbh. 9/6. FU har før hvert møde holdt planlægningsmøder på Skype. Per Sørensen har forsøgt et samarbejde med Grundtvigs Højskole i Hillerød angående et større arrangement omkring indeværende generalforsamling/årsmøde. Interessen […]

» Read more

2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole. Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst […]

» Read more

2005 – Referat af årsmøde

Nyhedsbrev 2005/1 Årsmødet den 22.jan. 2005 i Odense. Referat af generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere:Henning Jakobsen blev valgt som dirigent, Erik Christensen som referent. Poul Gunder Nielsen og Per Sørensen blev valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning: Jørg Gaugler aflagde beretning (se vedhæftede skriftlige beretning). Beretningen foranledigede en debat om, hvorvidt arbejdet i bestyrelsen havde været fokuseret […]

» Read more

2005 – Medlemsbrev vedr. generalforsamlingen i januar

Til vore medlemmer: Generalforsamlingen på årsmødet i Odense, 22. januar 2005 Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring til behandling under dagsordenens punkt 4: § 6. Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, der vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende […]

» Read more

2004 – Referat af generalforsamling

Referat fra Borgerlønsbevægelsens Generalforsamling lørdag den 31. januar 2004 på Brandbjerg Højskole ved Jelling     1. Dirigent: Søren Kæstel   2. Formandens beretning, godkendt. Den vil blive lagt ud på hjemmesiden.   3. Regnskabet v/ Per Sørensen, godkendt.   4. Indkomne forslag:   a) Finn Asveds Borgerlønsmodel.   Der blev på mødet enighed om at rette henvendelse til Finn […]

» Read more

2003 – Landsmøde: indkaldelse, beretning og referat

Landsmøde, lørdag d. 25. januar 2003 på Badstuen, Østre Stationsvej 26, Odense C. Se 2003_landsmøde (pdf-fil) Til bestyrelsen blev flg. valg: Genvalg: Anne Bjørnskov Birgit Breuner Erik Christensen Jørg Gaugler Henning Jakobsen Søren Kæstel Peter Mølgård Nielsen Per Sørensen Nyvalgt: Tina Frederiksen Karsten Lieberkind Terkel Gad Petersen Stephan Stengler Revisor: Genvalg af Bruno Jerup Rune Engelbreht Larsen, Søren Kæstel, Anne […]

» Read more

2002 – Landsmøde: indkaldelse, beretning og referat

Borgerlønsbevægelsens landsmøde lørdag d. 20. april 2002 i Nørrebro Medborgerhus, Nørre Allé 7, København. Se indkaldelse, referat samt formandens beretning her (pdf-fil) Ved generalforsamlingen blev flg. valgt til bestyrelsen: Rune Engelbreth Larsen, Højbjerg (formand) Søren Kæstel, Kalundborg (næstformand) Henning Jakobsen, Rødding (sekretær) Per Sørensen, Billund (kasserer) Leon Bjervig, Holstebro Anne Bjørnskov, Højbjerg Birgit Breuner, Hjortshøj Erik Christensen, Aalborg Peter A. […]

» Read more

2000 – Vedtægter, bestyrelse og kontingent

Forslag til vedtægter for Danmarks Borgerlonsinitiativ Vedtægter 1. Danmarks Borgerlønsinitiativ s formål er at fremme debat om en økonomisk sikring af det enkelte menneske i Danmark   en sikring, som giver større individuel frihed og mindre afhængighed end de i år 2000 gældende ordninger Danmarks Borgerlønsinitiativ samarbejder med tilsvarende grupper internationalt. 2. Danmarks Borgerlønsinitiativ er en sammenslutning af enkeltpersoner og foreninger, […]

» Read more
1 2 3 4